Třídy a události

6. C na exkurzi v Národním muzeu v Praze

Dnes se 6. C vydala do Prahy za kulturou. Nejprve nás čekala dobrodružná cesta vlakem, pak jsme si prohlédli Václavské náměstí s pomníkem sv. Václava na koni a pak už jsme zamířili do muzea. Nejprve do nové budovy a pak i do historické budovy Národního muzea. Jedná se o velice rozsáhlý komplex, takže jsme nestihli všechny expozice. Nezbývá než třeba příští rok znovu zamířit do Prahy! 
Počasí nám přálo, bylo teplo a slunečno. 

Dobrodružství v Tramtaryji 2.A, 2.B, 2.C
Přírodovědná soutěž - okresní kolo

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz