5.A - Lapbook - Roušky

V minulém týdnu jsme v naší třídě poprvé tvořili Lapbook a to na téma ROUŠKY. Děti samostatně vytvořily krásné lapbooky, kde měly za úkol napsat básničku o Rouškách, udělat  imaginární rozhovor policisty a člověka bez roušky,vytvořit výtvarný návrh roušky, spočítat pluchu a obvod vlastní roušky, zjistit , kdo v místě bydliště roušky roznáší  a mnoho dalších úkolů. Děti se práce na lapbooku  zhostily na 1*.

5.D - Distanční výuka
Den knihy před kamerou