Třídy a události

4. A - Canisterapie

V rámci mezitřídního projektu s 9. A  - "Člověk a pes" , jsme v canisterapii pokračovali i u nás ve třídě, kde si naše psí kamarádky Amy a Amber, během  našeho dalšího vyučování  i schruply a v  učení nás vůbec nerušily, ba naopak - zpestřily nám přestávky a my si mohli vyzkoušet, zda poslechnou i nás děti.
Těšíme se, že zas brzy do školy přijdou.​

Nejlepší učitelka Pardubického kraje Aňa Novotná
Návštěva knihovny- Lis tří bratří

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz