3.A přeje klidné a pohodové Velikonoce

​Děti ze 3.A nezahálely a pomohly doma s výzdobou k Velikonocům. Přejí všem, pokud možno, příjemné prožití těchto svátků.


Fyzika v praxi - 6. C
TV VÝZVA