Třídy a události

2.D oslavila Halloween

​V pondělí 31. října se ve 2.D slavil Halloween. Jak jinak než prací. Připravená pracovní centra na téma Halloween poskytla žákům spoustu možností, jak si zopakovat učivo zábavnou formou. V celkem sedmi pracovních centrech na žáčky 2. třídy čekaly začarované úkoly, po jejichž splnění mohli za správné řešení získat sladkou odměnu. V matematice skládali početní PUZZLE - cílem  bylo složit halloweenský obrázek, následně proběhlo matematické DÝŇOBRANÍ. V českém jazyce měl velký úspěch BĚHACÍ DIKTÁT s tajenkou a SKUPINOVÁ PRÁCE - řazení strašidel podle abecedy. Hodně pozornosti vyžadovalo vyplnění PRACOVNÍHO LISTU - písemné odpovědi na otázky a ČTENÍ S POROZUMĚNÍM, na jehož základě měli žáci správně VYBARVIT strašidelný obrázek. Šikovné ruce jsme prověřili při VYSTŘIHOVÁNÍ a LEPENÍ obrázků a SKLÁDÁNÍ strašidýlka. Nechybělo ani báječné občerstvení, které pro nás připravily naše skvělé maminky. V závěru dopoledne jsme práci společně vyhodnotili a rozdali zasloužené odměny. Práce v centrech děti tak bavila, že si ani nevšimly, že se vlastně učí. Inu, ŠKOLA HROU prostě vede!


Ochutnáváme Bristol všemi smysly
Ve 3. D máme rádi skupinové práce

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz