Třídy a události

Poděkování pro třídu 6. D

Poděkování pro třídu 6. D
Při poslední hodině výtvarné výchovy se šesťáky jsme chtěli potěšit zejména babičky a dědečky v Domově pro seniory, kterým se v současné době nedostává hřejivého osobního kontaktu. Protože se stále oddaluje doba, kdy si měla 6. D slovní „pohlazení" vyslechnout zprostředkovaně z mých úst, využívám tedy této cesty k citaci mailu, který jsem obdržela:...
Celý článek
  256 zobrazení

Online angličtina v 5. C

Online angličtina v 5. C
Při současných omezených možnostech cestování jsme v angličtině poznali řadu názvů států, jejich metropolí a pamětihodností či typických znaků nejen v Evropě, ale i na dalších vzdálených kontinentech. Pevně věříme, že tyto nové znalosti využijeme i reálně v praxi, že brzy bude lépe...
  260 zobrazení

Online čtení v angličtině

Online čtení v angličtině
​ Díky online hodině angličtiny jsme se zdokonalovali ve čtení. Dozvěděli jsme se, že existuje hodně dětí, které mají své nejbližší dokonce po celém světě - na různých kontinentech. A se svými prarodiči a dalšími příbuznými se tedy kontaktují obdobně jako momentálně my „ve škole" - pomocí internetu.
  271 zobrazení

Online opakovací kvízy

Online opakovací kvízy
​ Upevňování znalostí z anglického jazyka se nám poprvé podařilo i pomocí vyplnění opakovacích kvízů z učiva končící lekce.
  324 zobrazení

Online angličtina ve 4. C

Online angličtina ve 4. C
I na hodiny angličtiny se setkáváme online. Velké poděkování patří i rodičům – za jejich spolupráci. I samotní čtvrťáci dokazují, jak se statečně vypořádávají s technickými vychytávkami, které tato forma výuky přináší. ​
  208 zobrazení

DPS Carmina

Jubilejní 30. koncertní sezóna 1989/90 - 2018/19 v činnosti  dětského pěveckého sboru CARMINA 5. A ve školním roce 2018/19 DPS CARMINA k 50. výročí ZŠ Prodloužená DPS CARMINA zahájil vstup do své jubilejní 30. koncertní sezóny účinkováním 26. září při oslavách připomenutí 50 let od otevření naší základní školy (3. 9. 1968). K slavnostnímu odpo...
Celý článek
  1288 zobrazení

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa