Třídy a události

2.A - VČD - Obušku z pytle ven

22.11. jsme se, slavnostně oblečeni,  po měsíci vypravili znovu do Východočeského divadla Pardubice, tentokrát na pohádku Obušku z pytle ven. Pohádka se nám moc líbila, což jsme dokázali hercům  průběžným potleskem během pohádky zejména při písničkách,  a také závěrečným "standing ovation".

Centra aktivit Česká republika
Návštěva divadla

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa