Třídy a události

2.A - Svatý Martin

Týden kolem svátku sv. Martina jsme se společně zabývali pranostikami, společným čtením a povídáním o tradicích a symbolech tohoto svátku a v rámci toho také plnili ve skupinách nebo dvojicích mnoho zábavných úkolů. A tak jsme zakrojili svatomartinskou husičku, otevřeli soudky se svatomartinským vínem, upekli rohlíčky. A i když Martin na bílém koni nepřijel, při Vv jsme si ho aspoň vytvořili. Týden jsme si společně užili a dozvěděli se mnoho nového.

2.A - První čtenářská dílna
2.A - Den bláznivých účesů

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa