Změny ve vydávání obědů po dobu rekonstrukce školní jídelny

Vážení rodiče a strávníci naší školy,

v naší škole probíhá rekonstrukce školní jídelny, která by měla být ukončena do 30.11.2020.

Věnujte prosím pozornost následujícím pokynům školní jídelny, které se týkají objednávání, odhlašování a výdeje stravy po dobu rekonstrukce.

Zálohy na obědy prosím posílejte na číslo účtu 78-9241010227/0100 nejpozději do 20 tého dne předchozího měsíce.Do kolonky variabilní symbol uvádějte celé číslo, které Vám bylo přiděleno v kanceláři školní jídelny. Pokud nemáte nový variabilní symbol, napište prosím na e-mail: rihovam@zsprodlouzenapce.cz . Pokud nebude mít strávník na účtu školní jídelny peníze na obědy, nedostane oběd.

Zálohy na obědy jsou od září 2020 z důvodu stálého zdražování potravin navýšeny u všech věkových kategorií:

Kategorie                             cena  za 1 oběd              měsíční záloha

Děti od 7 do 10 let ……………..28,- korun …………………….588,- korun

Děti od 11 do 14 let ……………30,- korun …………………….630,- korun

Děti od 15 let a více ……………32,- korun …………………….672,- korun

Pokud strávník dovrší 11 nebo 15 let během školního roku, je hned od září zařazen do vyšší věkové kategorie.

Po dobu rekonstrukce budeme dovážet obědy z menzy Univerzity Pardubice.

Vydávat se bude pouze jeden oběd, a to na plastové nádobí. Součástí oběda bude hlavní chod a nápoj. Polévka nebude součástí oběda.

Každý strávník si musí nosit svůj příbor !!!!!!!!!!!!!

Odhlašovat obědy můžete nejpozději do 11,00 hodin předchozího dne.

Objednávat nebo rušit obědy lze na www.strava.cz . Odhlašovat obědy je možné také telefonicky, a to na čísle 604 291 427. Vzkaz můžete nechat na záznamníku, který je zapnut 24 hodin denně. Objednávkový box již nebude k dispozici.

Po výše uvedené hodině, Vám již oběd nebude odhlášen !!!!!!!

Pokud Vaše dítě onemocní v průběhu dne, musíte si oběd vyzvednout.

Obědy se budou vydávat v náhradních prostorách školy, a to v tělocvičně v době od 11,30 do 14,00 hodin pro žáky a zaměstnance naší školy.

Nemocným dětem se budou obědy vydávat do jídlonosiče v době od 11,00 do 11,30 hodin. Rodiče budou používat pro výdej obědů do jídlonosičů zadní vchod u tělocvičen. U dveří zazvoní na zvonek a paní kuchařka odnese jídlonosič do výdejny, do kterého nabere oběd.

Dodržujete prosím dobu výdeje do jídlonosičů.

Cizím strávníkům po dobu rekonstrukce neposkytujeme obědy.

Děkuji za pochopení.

Marcela Říhová

vedoucí školní jídelny

Termíny pedagogických rad
Stravování po dobu rekonstrukce školní jídelny