Zahájení školního roku 2020/2021

Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče,

školní rok zahájíme v úterý 1. září.

Žáci 2. - 9. tříd budou mít vyučování od 8.00h do 8.45h.

Prvňáčci se shromáždí v 9.00h před školou na slavnostní přivítání. Potom si paní učitelky odvedou děti do tříd, kde si je rodiče mohou vyfotit. Děti budou s sebou potřebovat aktovku na věci, které dostanou ve škole. Vyučování bude od 9.00h do 9.45h.

Školní rok bude probíhat standardně. Pokud by nastala potřeba řešit hygienická opatření, je škola připravena i na mimořádné situace a bude postupovat podle případných pokynů KHS.

Ve dnech 2. - 4. září bude končit vyučování:

žáci 1. tříd vyučování do 10.50h. Oběd od 11.00h do 11.45h.

žáci 2. - 5. tříd vyučování do 11.45h – oběd do 12.40h

a žáci ze 6. - 9. tříd do 12.40h.

Věnujte prosím velkou pozornost informacím ze školní jídelny. Po dobu rekonstrukce si žáci musejí nosit vlastní příbory, změny jsou i v platbách, objednávkách a v odhlašování obědů. Všechny informace jsou na webu školy v sekci Důležité a v Aktualitách.

Přeji Vám krásné letní dny a těším se na budoucí spolupráci.

Jana Smetanová

Přihlášky do třídy s rozšířenou výukou angličtiny ...
Termíny prázdnin