VELKÝ ÚSPĚCH KROUŽKU TVOŘIVÁ DÍLNA

web ocenění A KNIHY POHÁDKY Z MĚSTA PERNÍKU NA CELOSTÁTNÍM SEMINÁŘI VYCHOVATELEK A VYCHOVATELŮ V PRAZE

Ve dnech 2. – 3. června se uskutečnil již 11. ročník „Celostátního semináře vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK“ v Praze. Jedná se o dvoudenní seminář s nabitým programem (přednášky odborníků, právo, psychologie, vzdělávací dílny s lektory) jehož součástí byla i soutěžní výstava prací dětí ze školních družin a klubů pod vedením paních vychovatelek a pánů vychovatelů.

Naši školu se svými výrobky reprezentovala paní vychovatelka Soňa Černá, která zde kromě práce dětí z kroužku Tvořivá dílna, který vede, vystavovala i knihu Pohádky z města perníku, kterou sepsala minulý rok s dětmi a celoroční projekty ŠD, které zpracovala. O náš výstavní stoleček byl neustálý zájem, dostali jsme mnoho pochval a byl zdrojem inspirací pro všechny účastníky. Od odborné poroty, která vystavené práce hodnotila, jsme získali nejvíce bodů a v sobotu na závěr semináře, na slavnostním vyhlášení, jsme obdrželi nádherné 1. místo.

Velké poděkování patří i dětem za zapůjčení výrobků na výstavu a hlavně si zaslouží velkou pochvalu za to, jak jsou šikovné.

Paní vychovatelka Soňa Černá získala za své práce 1. místo a patří jí poděkování za skvělou reprezentaci školy na tomto celostátním semináři.

                                                              Jana Smetanová

web ocenění 1

 

ZLATÁ A STŘÍBRNÁ UMÍSTĚNÍ VČETNĚ ZVLÁŠTNÍCH CEN NA...
JARNÍ KONCERT - červen 2017