Aktuality

Stravné na nový školní rok - platba na září

Vážení rodiče a strávníci naší školy,

ceny stravného na školní rok 2021/2022:

Od 7 do 10 let ……………….30, Kč jeden oběd ……………..záloha 630,- Kč

Od 11 do 14 let ……………..32,- Kč jeden oběd …………..záloha 672,- Kč

15 leté a více …………………34,- Kčjeden oběd …………..záloha 714,- Kč

Zaměstnanci …………………..34 Kč jeden oběd ….(15, Kč z FKSP, 19,- Kč

zaměstnanec) …………………záloha 399,- Kč

Cizí strávníci ……………………cena za jeden oběd 76,- Kč

Pokud Vaše dítě dosáhne do 31.8. 2022 věku 11 nebo 15 let, bude již od září tohoto školního roku zařazeno do vyšší věkové kategorie.

Zálohy na obědy zasílejte na účet: 78-9241010227/0100

Do kolonky VS zadejte Vám celé přidělené číslo.

Zálohy prosím zasílejte od srpna 2021 do května 2022 do 20.tého v měsíci.

Marcela Říhová

Termíny pedagogických rad
HURÁ NA PRÁZDNINY – 4. A

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa