Aktuality

Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

v pondělí 27. listopadu se naše škola připojí ke stávce vyhlášené Českomoravským odborovým svazem pracovníků školství. K tomuto rozhodnutí nás vede rychle se snižující úroveň vzdělávání. V posledních dvou letech přišly do školy desítky žáků cizinců bez znalosti českého jazyka - tvoří 9% žáků školy. Ve třídách máme i  inkludované žáky se sníženými rozumovými schopnostmi, kteří pracují s asistentkami pedagoga. Snižováním peněz do školství má dojít k redukci počtu asistentských míst - ale inkludovaní žáci zde zůstanou.

Má se snížit počet vyučovaných hodin, takže na výuku jazyků i na volitelné předměty budou žáci pracovat ve velkých skupinách - i v počtu 24 žáků. Nebudeme moci mít tandemovou výuku a nebudeme vyučovat metodou CLIL. Rodilého mluvčího už také nebudu moci přijmout.

V některých třídách jsou velké počty žáků cizinců - např. z 20ti žáků máme 9 cizinců, kteří jsou 6ti národností. Práce v takové třídě je velice náročná a jedna paní učitelka není objektivně schopna poskytnout potřebnou podporu všem žákům ve třídě.

Ke stávce se připojujeme proto, že objem peněz pro školství se snižuje a pracovní podmínky učitelů a podmínky pro vzdělávání dětí se výrazně zhoršují. Chceme udržet úroveň vzdělávání, aby naše děti měly dostatečné znalosti a dovednosti a byly připravené pro budoucí život.

Vážení rodiče, věřím, že naše důvody pro stávku pochopíte a že nás podpoříte.

Informace k organizaci stávky dostali rodiče do EŽK v pondělí 13. 11. 

Děkuji Vám za pochopení a za spolupráci a přeji Vám hezký den.

                                                   Jana SmetanováNovinky minulého týdne
Diskotéka na ledě

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz