Třídy a události

Novinky minulého týdne

Minulý týden jsme si poprvé vyzkoušeli pracovat v centrech. 

V úterý jsme to zkusili jen s česky mluvícími dětmi, ve středu a v pátek už celá třída. Začátek nám trochu drhnul, ale postupně jsme získávali zkušenosti a v pátek jsme na sebe mohli být náležitě pyšní - centra se nám povedla a zasloužili jsme si první zlatou jedničku.

Zároveň jsme v pátek šli do knihovny na program "Malý dřevěný robot a polínková princezna". Byl to krásný pohádkový příběh, který vedl k vyzkoušení práce s ozoboty. Moc jsme si to užili a děkujeme za úžasný příběh.​


European Xmas Tree Decoration Exchange 2023 - Part...
Stávka 27. 11. 2023

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz