Aktuality

​ŠKOLY SBÍRAJÍ STARÝ PAPÍR PRO UKRAJINU


Školská zařízení na území MO Pardubice II se rozhodla přispět na charitativní sbírky, které pomáhají řešit složitou situaci kolem krize vyvolané ruskou agresí na Ukrajině

Školy pomohou formou sběrového rána a výtěžek z prodeje starého papíru pošlou na konto Člověk v tísni a Oblastní charita Pardubice. Naše škola pošle výtěžek sběru Charitě Pardubice na pomoc rodinám, které přišly do našeho města. 

Pomozte a přineste do školy starý papír

Sběrná místa:

ZŠ Polabiny 1 – Družstevní (společné místo pro MŠ Mladých, MŠ Pastelka, ZŠ a PŠ Svítání):

  • 22. března 15.00 – 18.00, 23. března 7.00 – 16.00

ZŠ Polabiny 2 – Prodloužená (společné místo pro MŠ Zvoneček):

  • 21. března 8.00 – 18.00, 22.-23. března 7.00 – 18.00

ZŠ Polabiny 3 – Npor. Eliáše (společné místo pro MŠ Stonožka):

  • 23.-25. března 7.00 – 8.00 organizovaně, do 18.00 možno vozit samostatně

MŠ Klubíčko – Grusova:

  • 22. března 7.00 – 16.00

MŠ Brožíkova:

  • 22. března 7.00 – 18.30

SPŠCH – Poděbradská:

  • 21.-25. března 8.00 – 17.00
Palačinky (7. A)
Stavíme město

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa