Aktuality

Setkání s bývalými pracovníky školy

​Při oslavách Dne učitelů pořádáme každoročně i setkání s našimi bývalými pracovníky. Po dvouleté pauze, kdy školy byly zavřené, se přišlo 30. března do školy podívat dvanáct našich bývalých kolegyń a kolegů. Setkání zahájily děti z 1.A z pěveckého sboru Čtyřlístek, které pod vedením své sbormistryně paní  Adély Sládkové zazpívaly 3 písničky. U kávy a zákusku si pak bývalí spolupracovníci popovídali a strávili jsme společně velmi příjemné odpoledne. 

                                                                                    Jana Smetanová


Centra aktivit - téma voda
Východočeské divadlo Pardubice - Velká bankovní lo...

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa