PROJEKT VÁNOCE - 5. A a 5. D

Předvánoční atmosféru si zpestřily ve čtvrtek 21. 12. třídy 5. A a 5. D, kdy se společně „učili“. O zahájení se postarali žáci 5. D, kteří si připravili program, ve kterém se střídala taneční vystoupení se sportovními, hra na akordeon i elektronické varhany s kouzelníkem, nechyběly samozřejmě ani koledy. To už se do programu zapojila i 5. A hrou na kytaru a zpíváním koled. V další části společné výuky se děvčata a chlapci z obou tříd promíchali, vzniklo tak 6 týmů a v duchu názvu celého projektu – Vánoční tradice a zvyky nejen u nás – zjišťovali např.: kdo „nosí“ dárky dětem ve Skandinávii či Itálii, co dělat o Štědrém dnu, abychom byli zdraví nebo se dozvěděli, co nás v novém roce čeká. Nechyběl ani vánoční kvíz v anglickém jazyce, vánoční jazykové hádanky, matematické vánoční křížovky a výroba vánočního přání.

FOTOGALERIE

 

PF 2018
Zpěváčci opět pomáhali