PF 2018

Krásné a pohodové Vánoce, hodně zdraví, spokojenosti a úsměvů v novém roce 2018

                                                             přejí

                                                                               všichni zaměstanci školy

2018

 

Toto přání zhotovil žák 9. B - Filip Bezděk.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT ZPĚVÁČKŮ
PROJEKT VÁNOCE - 5. A a 5. D