Přání pro seniory

tereza 1Opět ctíme naše třídní tradice, a proto už potřetí se nám podařilo vyrobit 350 přání pro seniory z "Domova U Biřičky" v Hradci Králové. S dokončením všech přání nám s radostí pomohli naši rodiče na každoročním třídním vánočním tvoření.

Letos jsme měli štěstí, protože jsme mohli přání předat osobně. Čekalo nás velmi milé přivítání a prohlídka Domova. Hladili jsme si místní králíčky Máňu a Páťu, předali všechna naše přání a za to všichni dostali sladkou odměnu.

Největší odměnou pro nás však byly úsměvy všech obyvatel Domova U Biřičky, které na jejich tvářích vykouzlila naše přání.

Přejeme všem do nového roku 2018 hlavně pevné zdraví!

                                                  třída 5.B, paní učitelka Mgr. Tereza Botková

biřička


DPS CARMINA na počátku adventu
Vánoční centra ve 2.B