tereza 1Opět ctíme naše třídní tradice, a proto už potřetí se nám podařilo vyrobit 350 přání pro seniory z "Domova U Biřičky" v Hradci Králové. S dokončením všech přání nám s radostí pomohli naši rodiče na každoročním třídním vánočním tvoření.

Letos jsme měli štěstí, protože jsme mohli přání předat osobně. Čekalo nás velmi milé přivítání a prohlídka Domova. Hladili jsme si místní králíčky Máňu a Páťu, předali všechna naše přání a za to všichni dostali sladkou odměnu.

Největší odměnou pro nás však byly úsměvy všech obyvatel Domova U Biřičky, které na jejich tvářích vykouzlila naše přání.

Přejeme všem do nového roku 2018 hlavně pevné zdraví!

                                                  třída 5.B, paní učitelka Mgr. Tereza Botková

biřička