Oznámení o přijetí žáka do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

V souladu s §183, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zveřejňuji seznam registračních čísel žáků, kteří jsou přijati do 1. ročníku naší školy pro školní rok 2020/2021. Seznam bude vyvěšen i na dveřích školy do 30. 5. 2020.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Jana Smetanová

ředitelka školy

Vyvěšeno dne 13. 5. 2020

1 1645727488 Přijato
2 1837071365 Přijato
3 1864566272 Přijato
4 1884758528 Přijato
5 1923501056 Přijato
6 1982428161 Přijato
7 2111530112 Přijato
8 2264250246 Přijato
9 2274948864 Přijato
10 2314953216 Přijato
11 2467950592 Přijato
12 2494324736 Přijato
13 2624105761 Přijato
14 2641431552 Přijato
15 2733825792 Přijato
16 2749962816 Přijato
17 2763182089 Přijato
18 2861460736 Přijato
19 3014371072 Přijato
20 3048694784 Přijato
21 3089451264 Přijato
22 3092454144 Přijato
23 3339248128 Přijato
24 3346969088 Přijato
25 3376583688 Přijato
26 3408401283 Přijato
27 3470004224 Přijato
28 3493066496 Přijato
29 3615943685 Přijato
30 3652232325 Přijato
31 3795889444 Přijato
32 4003923712 Přijato
33 4020427008 Přijato
34 4117658624 Přijato
35 4143344644 Přijato
36 4200746883 Přijato
37 4248992256 Přijato
38 4276895744 Přijato
39 4320691712 Přijato
40 4340309504 Přijato
41 4375993088 Přijato
42 4412973568 Přijato
43 4644073856 Přijato
44 5094070016 Přijato
45 5303342082 Přijato
46 5345355264 Přijato
47 5360089668 Přijato
48 5573997056 Přijato
49 5600469184 Přijato
50 5612023168 Přijato
51 5763259392 Přijato
52 5847607808 Přijato
53 5866005125 Přijato
54 6019406608 Přijato
55 6136603172 Přijato
56 6228699392 Přijato
57 6232054784 Přijato
58 6324456704 Přijato
59 6368167424 Přijato
60 6474062336 Přijato
61 6508018565 Přijato
62 6520405504 Přijato
63 6526869504 Přijato
64 6548742272 Přijato
65 6647396352 Přijato
66 6720047872 Přijato
67 6762996736 Přijato
68 6911854848 Přijato
69 6976160768 Přijato
70 6988743936 Přijato
71 7059024128 Přijato
72 7147488768 Přijato
73 7279756416 Přijato
74 7349866247 Přijato
75 7466598912 Přijato
76 7510000128 Přijato
77 8023650304 Přijato
78 8082258688 Přijato
79 8111126784 Přijato
80 8112114176 Přijato
81 8115690649 Přijato
82 8139092992 Přijato
83 8259877124 Přijato
84 8278515712 Přijato
85 8302823424 Přijato
86 8451490304 Přijato
87 8544881152 Přijato
88 8605758976 Přijato
89 8691911683 Přijato
90 8879248162 Přijato
91 8935639552 Přijato
92 9084861696 Přijato
93 9175046610 Přijato
94 9302571776 Přijato
95 9355984128 Přijato
96 9402044992 Přijato
97 9597582304 Přijato
98 9627987712 Přijato
99 9633368327 Přijato
100 9672216704 Přijato
101 9679482417 Přijato
102 9729970432 Přijato
103 9737648384 Přijato
104 9914223872 Přijato
105 9939412489 Přijato

Deštníky
​Oznámení o přijetí žáka do 1. ročníku pro školní ...