Online výuka - poděkování učitelům a rodičům

​Vážení rodiče,

děkuji Vám mnohokrát za spolupráci při online výuce Vašich dětí. Velice si vážím práce všech svých kolegů, kteří učí přes MS Teams. Paní učitelky v prvních třídách mají děti  rozdělené do menších skupin, aby se všem mohly věnovat. Přestože jsme v denním kontaktu s našimi žáky, bez Vaší pomoci by se zejména menší děti neobešly. Pevně doufám, že se žáci brzy vrátí do školních lavic a budeme moci pokračovat nejen ve výuce, ale i v doučování, v přípravě na přijímací zkoušky a ve všech aktivitách, které máme pro žáky připravené. Svým kolegům vyjadřuji hluboký obdiv za jejich práci, protože se snaží co nejméně zatěžovat rodiče a věnují online výuce velké úsilí. 

Přeji Vám všem pevné nervy a hlavně zdraví. 

                                      Jana Smetanová


Zase on -line
Učíme se z domova