Zase on -line

Již na konci září celá třída podstoupila karanténu a učila se on-line. Po týdnu a dvou dnech, kdy jsme se do školy vrátili - tedy 12. října - je tu tentokrát úplné uzavření škol. Učíme se v prostředí Microsoft Teams.  Po pár dnech jsme již mnohem zkušenější a zvládáme to! Velké poděkování patří i našim rodičům, bez kterých by to přeci jenom ještě nešlo.

Online výuka v 5.D
Online výuka - poděkování učitelům a rodičům