Aktuality

Konec vyučování v pátek 18. prosince - ošetřovné

​Vážení rodiče, milí žáci,

z rozhodnutí vlády ze dne 14. 12. končí vyučování v pátek 18. prosince. Škola by měla pokračovat od 4. ledna. 

Nárokovat ošetřovné však rodiče mohou jen za pondělí a úterý, nikoli za středu, neboť ta by byla prázdninovým dnem, i kdyby žádné onemocnění covid-19 neexistovalo.

Pokud si rodič chce ošetřovné nárokovat, musí vyplnit příslušnou žádost na stránkách České správy sociálního zabezpečení a předat ji svému zaměstnavateli. Ošetřovné ve výši 70 procent denního vyměřovacího základu mohou čerpat ti rodiče, kteří ke dni 21. prosince pečovali o dítě mladší deseti let.

Přeji vám všem krásné Vánoce a hlavně zdraví a pevné nervy v těchto nelehkých dnech. Snad bude nový rok 2021 klidnější a vrátíme se zase do normálních časů. To je mé velké přání.

Užijte si spokojené vánoční svátky a budu se těšit na spolupráci v roce 2021.

                                  Jana Smetanová

Škola a obědy v novém roce
Pokusy ve fyzice nás baví!

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz