DPS CARMINA zpíval pro dobrou věc

web bed

Ve čtvrtek 11. května 2017 se konal v Husově sboru v Pardubicích další charitativní koncert  z cyklu „Děti dětem“. Se svým programem se tentokrát představila pořadateli v čele s Bc. Lenkou Královcovou tři oslovená sborová tělesa: DPS Zvoneček při MŠ Sluneční – Pardubice, komorní DPS Malicháček při ZUŠ  Holice a DPS CARMINA 3. a 7. třídy s RVHv ZŠ Prodloužená – Pardubice. Koncertu byli přítomni i zástupci vedení Dětského domova Pardubice, kteří pro své klienty převzali krásný výtěžek 5 004 Kč.

Poděkování za podporu celé akce patří pak všem přítomným rodičům i dalším posluchačům, díky nimž vládla v zaplněných prostorách srdečná atmosféra. Všichni účinkující byli za své výkony odměněni  dlouhotrvajícím potleskem.          

Iva Bednářová – sbormistryně DPS CARMINA

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ - MLADOČOV (6. B, 8. A, 8. C)
6. A v PRAZE