Třídy a události

Září ve 3. C

​První měsíc školy je skoro za námi. Máme za sebou povídání o prázdninách, první třídnické hodiny, kde jsme si ujasnili třídní pravidla a poznali jsme, že je dobré umět spolupracovat a domluvit se. Většina pravidel se nám daří dodržovat, ale také víme, kde se ještě musíme zlepšit.

V pondělí, 26. 9. 2022, jsme navštívili divadelní představení "Pohádky nepohádky Miroslava Táborského". Představení bylo veselé, doprovázené písničkami a také poučné. Děti si uvědomily, jaké to je, když zlobí, neposlouchají, jsou náladové, .... a co z toho může být. A vůbec, že je lepší moc nezlobit. 

Tak vesele a s chutí do třetí třídy!Národní technické muzeum
European Day of Languages

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz