Třídy a události

Začátek školního roku ve 2.D

​Po letních prázdninách jsme se opět sešli ve škole. Někteří se těšili na spolužáky, které dlouho neviděli, jiní na krásné nové učebnice a pracovní sešity plné zajímavých úkolů. V naší třídě jsme přivítali  tři nové spolužáky. Přejeme jim, ať se jim u nás líbí. Všichni jsme se pustili s elánem do práce. Už pěkně čteme i píšeme, ve výtvarné výchově pracujeme novými technikami. Důkazem jsou krásné obrázky aster nakreslené uměleckými křídami. Znovu se věnujeme činnostnímu učení. Při skupinové práci v českém jazyce žáci vytvořili obrázkové osnovy s přiřazením textu. Skupinové a párové práce i práce na interaktivní tabuli jsou činnosti velmi oblíbené.


Evropský den jazyků na domácí půdě
S úsměvem se bruslí lépe

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa