Třídy a události

Výuka jinak- Pražský Hrad

20240318_121305

6.A a 7.B vyrazily do Prahy prozkoumat Pražský Hrad, katedrálu sv. Víta uvnitř, Starý královský palác s Vladislavským sálem, baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku. Od zkušeného průvodce jsme se dozvěděli plno zajímavostí z historie. Vše vyšlo na jedničku, doprava bezproblémová a na čas. Počasí bylo slunečné a teplé. 

Na závěr jsem se občerstvili a vyrazili zpět do Pardubic.

Víšková, Samková, Honkiszová
Třídit odpad umíme
Zápis do 1. tříd

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz