Třídy a události

Výlet lodí - 1. C

​Ve středu 16. 6. 2021 jsme se vydali na výlet. Naším cílem byla výletní loď Arnošt. Ještě s dalšími dvěma třídami jsme nastoupili na palubu a vydali se na plavbu směr Brozany. Počasí bylo nádherné, nálada skvělá, děti natěšené!

Po návratu do školy si děti ověřily malým kvízem, zda si pamatují něco z cesty. A protože všechny otázky zvládly na 1, čekala je i malá sladká odměna. Náš první školní výlet se opravdu velmi vydařil.


Finálové kolo matematické soutěže Pangea
První školní výlet - plavba výletní lodí

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa