Třídy a události

Volíme si zástupce...

A jsou tu zase volby...... . Myslíme tím ty naše, třídní, kdy si volíme své zástupce do "Třídní samosprávy". Tentokrát je naše samospráva čtyřčlenná, s chlapeckou posilou :-). Doufáme, že naše volba byla správná a všichni nás budou skvěle zastupovat a naši třídu reprezentovat.
Good luck! 

Exkurze do planetária v HK 5. B
Naše aktivita

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz