Třídy a události

Vítězná práce naší žákyně (7. A)

​Aneta Hendrychová (7. A) získala úžasné ocenění ve výtvarné soutěži "Světové dědictví UNESCO - Praha, Český Krumlov a Telč".

Výtvarná soutěž „Světové dědictví UNESCO – Praha, Český Krumlov a Telč", kterou pořádal Sekretariát České komise pro UNESCO ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Paříži a pařížskou pobočkou agentury CzechTourism u příležitosti letošního výročí 30. let zapsání historických center měst Prahy, Českého Krumlova a Telče do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Vítězné práce žáků a studentů dnes (13. 5. 2022) vybrala hodnotící porota ve složení:
o MgA. Daniel Pitín, akademický malíř, představitel současné české malby
o Doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D., zástupkyně vedoucího Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
o Mgr. Lenka Lázňovská, předsedkyně Sekce pro kulturu a komunikaci České komise pro UNESCO a ředitelka Národního informačního a poradenského střediska pro kulturu
o Ing. arch. Věra Kučová, vedoucí referátu památek s mezinárodním statusem Národního památkového ústavu a členka České komise pro UNESCO
o PhDr. František Med, MBA, vedoucí tajemník České komise pro UNESCO

Do soutěže se celkem sešlo úctyhodných téměř 300 výtvarných prací.

Naše žákyně se stala vítězkou ve své kategorii - II. stupeň ZŠ/ZUŠ (6. – 9. třída).

Slavnostní předání ocenění proběhlo v pátek 3. června 2022 od 12h v sídle Sekretariátu České komise pro UNESCO, v prostorách Ministerstva zahraničních věcí (Černínský palác, Loretánské nám. 5) v Praze, za účasti zástupců České komise pro UNESCO.

Moc gratulujeme.


3.C v ZOO
Jak se měla 6. A ve škole v přírodě?

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz