V ročníkovém projektu Dovedníček ve 2. B máme 1. a 3. místo

​Děti nadšeně plnily matematické, biologické, anglické i pohybové úkoly... Skupina ve složení B. Mocková, A. Přiklopilová, 

J. Kalina, D. Chaloupka získala 1. místo, A. Novotná, N. Sedláčková, V. Spálenková, M. Pařík vybojovali 3. místo. Pochvalu si 

zaslouží celá třída.Bowling (8. B)
Nejrychlejší plavci z 1. B