Třídy a události

Už druhý týden spolu - 1. C

​Konečně ve škole! Týden před Čarodějnicemi jsme sice měli online výuku, ale přece některé děti plnily čarodějnické úkoly v pracovních listech. Den čarodějnic jsme oslavili většinou doma při ohníčku, opékání buřtů nebo grilování.  

Do školy chodíme druhý týden a již jsme toho stihli hodně.... nejen učení, vyzkoušeli jsme si běhací čtení, zahráli jsme si pohádku "Boudo, budko!" V třídnické hodině jsme si uvědomili, že je dobré a důležité umět naslouchat - lidem i přírodě.


Finálové kolo OFFICE ARENA
Z Vánoc přímo do jara v 3.A

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa