Třídy a události

Třídní výlet

20240516_13005_20240521-092723_1
Minulý týden jsme vyrazili za zvířátky, o kterých jsme zatím jen četli.

Vyšlo nám nádherné počasí a zvířata se předváděla v tom nejlepším světle, takže jsme si to úžasně užili.

Na závěr výletu jsme si i vyzkoušeli, jak se učí v africké škole. Na chvilku to byla zábava, ale neměnili bychom.​


Plavecký kurz
Mezitřídní projekt

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz