Třídy a události

Mezitřídní projekt

Ve čtvrtek 9. května jsme si při společném projektu se staršími kamarády z 2. stupně prověřovali své znalosti o jarní přírodě, doplňovali správně logické řady, předváděli šikovnost při sportovních hrách. Děkujeme p. učitelce Vágenknechtové a třídě 7. C za užitečně strávený čas.

Třídní výlet
Požární ochrana očima dětí a mládeže - krajské kol...

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz