Třídy a události

Slavnostní ocenění žáků naší školy

​V pondělí 14. listopadu 2022 proběhlo slavnostní oceňování úspěšných žáků základních škol, nižšího gymnázia a základních uměleckých škol města Pardubice v aule Univerzity Pardubice od 16:00 hodin za účasti představitelů města.

Máme velkou radost, že mezi oceněnými žáky pardubických škol se objevilo 10 našich žáků (za školní rok 2021/2022).

Kategorie:
Vědomostní soutěže vyhlašované MŠMT:
Lucie Řezníčková
Adam Santler

Výjimečné úspěchy v ostatních vědomostních soutěžích:
Vojtěch Samek
Libor Klempíř
Lukáš Králík
→ tito žáci tvořili jeden tým v soutěži Elektronika i jinak (a vyhráli)

Umělecké soutěže:
Adam Vápeník a Tadeáš Kopčák - Snímek Kunětická hora v soutěži Pardubický kraťas
Viktorie Burská - Recitační soutěže
Nikola Kovářová - Krajská literární soutěž Příběhy domů

Cena Fair play:
Ondřej Vorlíček → Ondra byl v této kategorii jediným nominovaným žákem z celého Pardubicka (za pomoc vysílenému a dezorientovanému pánovi na vozíčku u Kauflandu v říjnu 2021)

Moc gratulujeme...


Halloween ve 4.A
Halloweenské sportování

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz