Třídy a události

Školní kolo olympiády v německém jazyce

Písemné části školního kola olympiády v německém jazyce se zúčastnilo celkem 11 žáků z 9. ročníku

Do ústní části postoupily celkem 4 dívky: Tereza Lantová a Elizabeth Mlčochová z 9. A a Natálie Žáková a Nela Kosíková z 9. B. 

Protože jejich výsledky v ústní části byly rovnocenné, čekal na dívky ještě jeden písemný test, ve kterém těsně zvítězila Tereza Lantová z 9. A a jako druhá Elizabeth Mlčochová, rovněž z 9. A. 

Oběma dívkám blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se bude konat 28. 2. 2023 na Gymnázium Dašická.


Tělocvik na sněhu v 3. D
Tělocvik a koulovačka

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz