Třídy a události

Sběrový týden (19. - 21. 6. 2023)

VÝSLEDKY SBĚROVÉHO TÝDNE V MĚSÍCI ČERVNU 2023

V červnu uspořádala naše škola sběrový týden. Děti a jejich rodiče se opět velmi snažili a celkem naplnili kontejner přibližně 5 tunami starého papíru.

Z důvodu spravedlivějšímu hodnocení tříd jsme celkové výsledky třídy vydělili počtem žáků, aby nebyly zvýhodněny ty třídy, které mají velký počet dětí ve třídě.

O organizaci sběru se starali žáci 8. A a jeden den vypomáhali žáci ze 7. C.

Děkujeme všem za aktivní účast v soutěži.

Obdržené peníze za sběr předáme do účetnictví Spolku přátel školy a využijeme je pro potřeby dětí naší školy.


A níže uvádíme VÝSLEDKY:

třída

počet žáků

počet kg          

průměr na žáka (kg)

 pořadí

7. C

   19         

557

29,32

1

8. A

   28

693

24,75

2

6. A

   20

381

19,05

3

5. A

21

383

18,24

4

1. A

30

474

15,80

5

3. A

25

395

15,80

6

3. D

22

288

13,09

7

1. C

23

270

11,74

8

8. B

19

203

10,68

9

8. C

15

95

6,33

10

3. C

21

132

6,29

11

2. A

24

144

6,00

12

4. B

25

147

5,88

13

2. B

22

124

5,64

14

7. D

21

114

5,43

15

3. B

24

122

5,08

16

8. E

19

79

4,16

17

5. C

29

92

3,17

18

4. A

21

42

2,00

19

7. B

25

50

2,00

20

9. B

22

42

1,91

21

5. B

31

57

1,84

22

6. C

24

44

1,83

23

6. B

22

31

1,41

24

6. D

21

29

1,38

25

2. D

17

20

1,18

26

7. A

21

21

1,00

27

1. B

25

6

0,24

28

4. C

26

3

0,12

29

2. C

18

0

0,00

30

4. D

27

0

0,00

31

8. D

20

0

0,00

32

9. A

21

0

0,00

33

9. C

23

0

0,00

34

CELKEM

5038

kg


MasterChef v 8. D
6. C v Chrudimi

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz