Třídy a události

Qiido s prvňáčky - hra autobus

​V rámci přípravy na nové prostředí v matematice jsme si povídali o cestování autobusem a jaké jsou rozdíly mezi cestováním autem a autobusem. Abychom mohli jízdu autobusem simulovat, vytvořili jsme si sami z krabice autobus a několik autobusových zastávek. Na čísle autobusu se nám nepodařilo zcela shodnout, tak ho určil los. 

Dnes jsme si poprvé proměnili třídu na město se zastávkami a náš autobus vyjel do ulic. Na jednotlivých zastávkách nastupovali a vystupovali cestující a na závěr jsme si položili otázku, kolik cestujících dojelo na konečnou. 


Lyžařský výcvikový kurz (2024)
Naše první čtenářská dílna

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz