Třídy a události

Přírodovědná vycházka - 3. C

​V úterý, 23. 5. 2023, jsme vyrazili společně se třídou 3. B do lesoparku U Potůčka. Vzájemně jsme si připravili různé úkoly.

Děti si zopakovaly učivo o zvířatech, stromech, rostlinách, ale také se dozvěděly něco nového. Jak dupe a funí ježek? Jak dlouho vydržím stát na jedné noze jako čáp? Jak se asi pohybuje krtek, který skoro nevidí? Jak  dlouho vydržím zatajit dech? To všechno si děti mohly vyzkoušet. A byla u toho i legrace.

Také pod lupou mohly děti pozorovat život v přírodě zblízka. ŠVP - středa 24.5.
Úžasná škola v přírodě

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz