Třídy a události

Praha už volá...

IMG20231123113451
Ve čtvrtek 23. listopadu zavítala 8. A do Prahy. Cíl byl jasný - Kavčí hory  - Česká televize. V rámci mediální exkurze jsme se dozvěděli mnoho informací o historii i současnosti areálu televize, televizním vysílání i náročnosti všech profesí, které jsou s fungováním televize spojeny. Prošli jsme si televizní studia, pozorovali živé vysílání a potkali známé tváře z obrazovky. Zážitků máme spoustu a ještě jsme se v pořádku vrátili. V hlavním městě bylo fajn. 

Náboj - Junior - 2. místo
Princip chromatografie

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz