Pracujeme v centrech aktivit

​Poprvé jsme pracovali v centrech aktivit- tentokrát Jablíčové téma.  Učíme se spoustu nových věcí, děti pracují v malých skupinkách, což jim dává možnost samostatně tvořit a komunikovat, řešit zadané úkoly,pomáhat si.  Mají zde větší prostor pro možnost volby. Děti se střídají v centru Ateliér, Matematické centrum, Centum čtení a psaní,  Pokusy a objevy. Na konci vše společně zhodnotíme, děti sdělují, co se jim dařilo, v čem měly problémy . Děti to zvládly skvěle, udělaly velký kus práce.


Přírodovědný klokan
Střípky z naší online výuky - 3.B