Třídy a události

Práce v centrech ve 4. B - Příroda v zimě

​V prosinci děti pracují v oblíbených centrech, tentokrát na téma Příroda v zimě. V matematice počítají podle plánku nejkratší cesty lesem k danému cíli, po cestě se stavují u dědy Lesoně a pomáhají mu vyrovanat síly ve zvířecích skupinách. V ČJ se dovídají zajímavosti o stromech a určují slovní druhy. V AJ se seznamují s názvy stromů a jejich částí a v centru objevy pracují se stopami živočichů ve sněhu a sestrojují jednoduchý kompas.


Projekt všech oddělení školní družiny
Naši andělé

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz