Třídy a události

Pohádková zima

Jak jste si užili první měsíc v novém roce? My naprosto pohádkově. Navštívili jsme totiž rovnou 4 pohádky - Ledové království, Kubulu a Kubu Kubikulu, Dobu ledovou a Tři oříšky pro Popelku.
V každé pohádce jsme plnili úkoly, vyráběli, dokonce i dělali pokusy a pátek jsme vždy zakončili promítáním pohádky.

Přejeme všem pohádkový rok 2022.
6. oddělení (2.B, část 3.B) a 7. oddělení (2.C, část 3.A, část 3.B)​

Návštěva divadla 2.B, 2.D, 2.A
Pobyt venku se školní družinou

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz