Třídy a události

Podzimní vycházka 3. D

​I my jme letos v naší třídě přivítali nové spolužáky z Ukrajiny. V rámci prvouky a třídnické hodiny jsme se s nimi vypravili na vycházku po okolí školy, aby se v novém prostředí lépe zorientovali. Zopakovali jsme si vědomosti z prvouky - poznávačka rostlin a stromů, bezpečnost při přecházení vozovky, názvy dopravních značek. Ani déšť nám pěknou vycházku nezkazil.


S úsměvem se bruslí lépe
O ztraceném Večerníčkovi

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa