Třídy a události

Opět práce v CA - 1. C

​V minulých dvou týdnech děti z 1. C opět pracovaly v centrech aktivit. Tentokrát na téma "Zima". Vybarvovaly a počítaly příklady, z kterých potom společně sestavily zimní obrázek, v českém jazyce pracovaly se zimní básničkou a textem. V prvouce se zaměřily na zimní přírodu - zvířátka v zimě a jejich stopy. A v ateliéru si vyrobily krmítko s ptáčkem. Práce se jim velmi dařila a dokonce vždy stihly i práci navíc. Zaslouží si velkou pochvalu!!!


Dramatizace v angličtině
Hrdá škola - Barevný týden

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:
Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz

Mapa