Třídy a události

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

​Ve středu 28. 2. 2024 naši školu reprezentovala v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce dvě děvčata ze 2. stupně.

Výsledky:

kat. I. A (6. - 7. ročník) - Beáta Mocková (7. B) → obsadila 1. místo. V této kategorii bohužel není zajištěno krajské kolo.

kat. II. A (8. - 9. ročník) - Natálie Šmidberská (9. B) → se umístila na sdíleném 9. - 11. místě.

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy.


Přednáška Voda
Únorové zážitky

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz