Třídy a události

NTM Praha

​V úterý 11.10.2022 jsme jeli na exkurzi do Prahy, do NTM, kde jsme si prohlédli všechny vystavené exponáty. Hlavní náplní bylo televizní studio ČT, kde jsme si vyzkoušeli práce televizních hlasatelů a seznámili se zákulisím studia.

Už se těšíme až nám pošlou záznam našeho moderování. Do Prahy jsme přijeli s velkým zpožděním, ale stihnuli jsme všechno, i návštěvu Palladia.


IKAP II na SZŠ
Pythagoriáda

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz