Třídy a události

Návštěva Krajské knihovny v Pardubicích

Ve středu 15. května se naše třída zúčastnila v krajské knihovně programu Mikulášovy patálie. V průběhu dopoledne žáci prožili s malým Mikulášem jeho příběhy, poznali jeho spolužáky a dobrodružství, které s nimi prožívá. Paní knihovnice děti seznámila s autory a ilustrátorem knížek o Mikulášovi,  i s faktem, že knihy byly přeloženy do mnoha jazyků a existuje několik dílů. Děti si vyzkoušely kouzelné brýle, s jejichž pomocí řešily pravopisné úkoly. Naučily se  číst zašifrované zprávy, předváděly také pantomimu na zadané téma. Při plnění úkolů si všichni užili zábavu a legraci. Na závěr žáci navštívili  část knihovny pro dětské čtenáře. Z velkého výběru knih si zde každý našel knihu, která ho zaujala. 

IQ LANDIA LIBEREC
Vodní hrátky - to nás baví!

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Bc. Jana Smetanová
466415678, 604356 933
smetanovaj@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466768351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466768351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Ańa Novotná
466768351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz