Nástěnka 6. A - Velikonoce

​V rámci třídnické hodiny jsme probírali velikonoční zvyky a tradice v našich rodinách...


Jaké byly Velikonoce ?
Velikonoce - 1.C